Valpreventie en valtraining

Uit onderzoek is gebleken dat senioren meer risico lopen om te vallen dan jongeren. Eén op de drie thuiswonende ouderen en de helft van de verpleeghuisbewoners valt minstens één keer per jaar. Helaas heeft een val bij senioren vaak vervelende gevolgen, zoals een botbreuk of zelfs een ziekenhuisopname. In Nederland breken ongeveer 15.000 ouderen per jaar een heup ten gevolge van een val. Bij Medi-fit kunt u de cursus valpreventie en -training volgen.

Het doel van dit oefenprogramma is het aantal valincidenten verminderen en de kans op letsel bij een val verkleinen.

Voor wie?

Als u in het verleden  gevallen bent, of als u bang bent om te vallen is de cursus valpreventie en –training misschien wat voor u. De voorwaarden voor deelname zijn:

  • U bent 65 jaar of ouder
  • U kunt minstens 15 minuten lopen zonder hulpmiddel
  • U heeft geen aandoening waardoor u zich niet mag inspannen
  • U heeft geen osteoporose

Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, maar denkt dat een valpreventieprogramma wel wat voor u is, kunnen we eventueel een individueel programma aanbieden.

Inhoud programma

  1. Intake

Voorafgaand aan de cursus wordt elke cursist eerst individueel gezien om de mogelijkheden en moeilijkheden in kaart te brengen en te beoordelen of iemand geschikt is om deel te nemen. Ook wordt er een test afgenomen om te kijken of er een verhoogd valrisico is.

  1. Cursus

Vervolgens zijn er in vijf weken tien bijeenkomsten van 1,5 uur. Er wordt op verschillende manieren geoefend; doormiddel van een hindernisbaan met obstakels, doormiddel van verschillende spelvormen en doormiddel van specifieke valtraining. De bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepjes.

  1. Evaluatie

Na de tien groepsbijeenkomsten spreken we na ongeveer zes weken nog een evaluatiemoment af met de groep om te kijken hoe het na de cursus is gegaan en of er nog moeilijkheden zijn geweest.

Resultaat

Het valpreventieprogramma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is ontwikkeld in de Sint Maartenskliniek te Nijmegen. Door deelname aan het programma vermindert het aantal valpartijen gemiddeld met  50%. Deelnemers geven aan na het programma meer zelfvertrouwen te hebben en minder bang te zijn om te vallen. Ook kunnen ze mogelijke gevaren beter herkennen en hier beter mee omgaan.

 

Marieke en Willemien