Multiple Sclerose

Wat is MS?

Multiple Sclerose (MS) is een ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). De isolatielaag rondom de zenuwen wordt aangetast, waardoor het centrale zenuwstelsel bepaalde  signalen niet goed meer kan verwerken. Patiënten kunnen hierdoor diverse ‘uitvalsverschijnselen’  krijgen: van krachtsverlies, blindheid en extreme vermoeidheid tot geheugenproblemen. MS is niet te genezen, maar medicatie kan het verloop van de ziekte vertragen of stabiliseren. Goede zorg en begeleiding zijn erg belangrijk voor het inpassen van de ziekte in het dagelijks leven.

MS zorg bij Medi-fit

Er wordt momenteel nog veel onderzoek gedaan naar MS en de behandeling daarvan. Bewegen/sporten op een verantwoorde manier is in ieder geval zeer belangrijk voor mensen met MS. Hiervoor zijn we binnen Medi-fit gespecialiseerd. Wij zijn dan ook aangesloten bij MS zorg Nederland. Binnen MS zorg Nederland wordt er multidisciplinair optimaal samen gewerkt zodat we de beste zorg voor de patiënt kunnen leveren.

www.mszorgnederland.nl

ms