Fysiotherapie bij Diabetes

Diabetes mellitus (DM) of suikerziekte, is een van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. De verwachting is dat het aantal diabetespatiënten de komende jaren fors zal stijgen. Bijkomend probleem is het veel voorkomen van comorbiditeiten en, op termijn, chronische complicaties. Vroegtijdig stellen van de diagnose en adequate behandeling door het reguleren van het bloedsuikergehalte is dus van groot belang. Vele studies tonen aan dat diabetespatiënten of mensen met verhoogd risico op DM, baat hebben bij bewegen.

Fysiotherapie bij Diabetes binnen Medi-fit

Binnen Medi-fit kan de (specialistische) fysiotherapeut een (individueel) beweegprogramma opstellen dat is afgestemd op de fysieke beperkingen en mogelijkheden van de individuele diabetespatiënt.

Het beweegprogramma wordt opgesteld aan de hand van de wensen van de patiënt, de individuele trainingsdoelen en eventueel comorbiditeit (andere aandoeningen/stoornissen), met als mogelijke trainingsdoelstellingen:

 • Het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl;
 • trainen van de lokale spierkracht en het spieruithoudingsvermogen;
 • gewichtsreductie;
 • verbeteren van het balansgevoel en het verhogen van het algemeen welbevinden;
 • het bestrijden van beïnvloedbare risicofactoren, zoals het ontstaan van hart- en vaatziekten en botontkalking.

Dit kan bereikt worden door:

 • het vergroten van self-efficacy (vertrouwen in eigen kunnen om problemen op te lossen of taken te volbrengen);
 • het geven van inzicht in de mogelijkheden om te bewegen;
 • leren plezier te hebben in bewegen;
 • het vergroten van het maximale aerobe uithoudingsvermogen;
 • trainen van de lokale spierkracht en het spieruithoudingsvermogen;
 • functioneel trainen;
 • het verlagen van risicofactoren voor andere morbiditeit.