Ziekte van Parkinson

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Ondanks dat er diverse onderzoeken zijn gedaan is een duidelijke oorzaak helaas nog niet gevonden. Bekend is wel dat een groot deel van de problemen veroorzaakt wordt door een tekort aan de chemische stof ‘dopamine’ in de hersenen.

Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde.

Symptomen van de ziekte van Parkinson

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong;
  • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie);
  • Stijfheid van spieren (rigiditeit);
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte;
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens het lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken.

Naast bovengenoemde symptomen kunnen er nog meer klachten optreden en niet elke patiënt heeft alle symptomen.

Fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Een fysiotherapeut kan u helpen de dagelijkse activiteiten te trainen, uw spierkracht en conditie zo optimaal mogelijk te houden en uw coördinatie en balans te trainen.

Ook hebben wij elke dinsdagmiddag een Parkinson-groep, mensen met de ziekte van Parkinson die samen een uur sporten, waarbij aandacht is voor het trainen van bovengenoemde functies en vaardigheden.  Er wordt altijd individueel een intake gedaan en we overleggen samen met u of u in aanmerking komt voor de groepstraining of voor individuele fysiotherapie.