Arbeidsfysiotherapie

Wat is arbeidsfysiotherapie?

De arbeidsfysiotherapeut richt zich op problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer.

Samen met u werkt hij aan een verantwoorde terugkeer op de werkvloer. Zaken die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt u met als doel klachten en verzuim te voorkomen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Het resultaat moet zijn dat u optimaal functioneert in uw eigen arbeidssituatie.

Arbeidsfysiotherapie bij Medi-fit

Medi-fit heeft een contract met Fysergo bv waarbij het bedrijfszorgpakket ingezet kan worden. Dit is een verzekering die het bedrijf afsluit zodat de werknemer op advies van de bedrijfsarts een traject kan starten bij een geregistreerde arbeids- of bedrijfsfysiotherapeut.

Tevens kan er ook individueel een traject ingezet worden op advies van de bedrijfsarts en werkgever. Hiervoor zal dan een offerte op maat gemaakt worden.